NIEUWE BIBLIOTHEEK BOUWLUST

“Het leeft ontzettend in de wijk”

Goed nieuws voor de bewoners van Bouwlust: in augustus 2020 is begonnen met de bouw van een nieuwe wijkbibliotheek. De komst van de nieuwe vestiging is voor een belangrijk deel te danken aan de doortastendheid en het uithoudingsvermogen van wijkbewoner Kristin de Winter: “Ik ben er al een jaar of vijf mee bezig. Maar nu komt ‘ie er dan toch ook echt!”

“Als vrijwilliger hielp ik mee aan het interne bibliotheekje van de lagere school waar ik tegenover woon”, vertelt Kristin de Winter. “Al snel realiseerde ik me dat zo’n schoolbibliotheek nooit professioneel genoeg kan worden om alle kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Toen ben ik navraag gaan doen bij andere scholen en buurtbewoners. Zij zeiden allemaal hetzelfde: een echte bibliotheek in de wijk is hard nodig.”

Succesvolle handtekeningenactie

De bibliotheek aan de Beresteinlaan in stadsdeel Escamp, waarvan Bouwlust onderdeel uitmaakt, was een van de vestigingen die in 2012 werden wegbezuinigd. In 2015 heropende  de bibliotheek  in de Schilderswijk . “Heel goed”, vond De Winter, “maar waarom daar wel en bij ons niet? Bouwlust is op veel terreinen een vergelijkbare wijk, met veel sociale woningbouw en weinig publieke voorzieningen, waar een bibliotheek hard nodig is.” Samen met medestanders begon ze een succesvolle handtekeningenactie voor een bibliotheek in de buurt. “Hoe sneller, hoe beter, vond iedereen die tekende. Het bleek ontzettend te leven in de wijk.”

De Winter en het kleine comité dat ze om zichzelf heen verzameld had, benaderden alle politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag. Dat leidde uiteindelijk tot een unanieme motie voor een nieuwe bibliotheek. Ze kwam om tafel te zitten met de cultuurwethouder, die er budget voor wist vrij te maken. “En toen was het wachten op een gunstige locatie.” Die werd uiteindelijk gevonden, in wijkcentrum Bouwlust op de hoek van de Eekhoornrade en de Bouwlustlaan.

“De combinatie van bibliotheek en welzijn is eigenlijk heel logisch”

Nadruk op ontmoeting

Gekozen is voor een combinatie van bibliotheek en welzijn in één pand, zodat de nadruk komt te liggen op het ontmoeten van andere wijkbewoners. “Want een bibliotheek leent tegenwoordig niet alleen meer boeken uit, maar heeft ook een sociaal-maatschappelijke functie”, stelt Paul Broekhoff, directeur van Bibliotheek Den Haag. De bibliotheek en Stichting Mooi Welzijn gaan hun krachten bundelen en nauw samenwerken, om wekelijks activiteiten voor de wijk te organiseren.

Ook De Winter ziet de voordelen van de combinatie van een culturele functie en een zorgfunctie: “Je kunt naar elkaar doorverwijzen, zo van: de taallessen zijn hiernaast. En ouderen die komen aanwaaien voor een boek, zien gelijk wat er nog meer allemaal wordt aangeboden: lezen, ontmoeten, cultuur. Heel laagdrempelig allemaal. Ze zijn in het wijkcentrum al bezig met een huiswerkklas. En er zijn ruimtes, om naar uit te wijken voor activiteiten. Het is eigenlijk een heel logische combinatie.”

Voor komende generaties

De bibliotheek zal naar verwachting in de loop van 2021 de deuren openen, mits de coronamaatregelen dit toestaan. “Ik hoop dat er heel veel mensen kunnen komen”, aldus De Winter. “Het is jammer dat een hele generatie kinderen het zonder wijkbibliotheek heeft moeten doen. Gelukkig geldt dat niet voor de huidige en komende generaties.” Zelf is De Winter zeker van plan gebruik te gaan maken van de nieuwe bibliotheek. “Ik werk als docente Grieks en Latijn. De bibliotheek heeft best veel vertalingen, bijvoorbeeld van werk van Cicero en Plato. Maar er is ook materiaal voor kinderen. Voor ouderen. Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De meeste mensen zullen er iets van hun gading kunnen vinden.”

“Gelukkig is er weer een wijkbibliotheek, voor de huidige en komende generaties

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden