BIBLIOTHEEK IN BEWEGING

“De bieb is een vrije plek waar je kennis tot je kan nemen, jezelf verder ontwikkelt en vooral ook andere mensen ontmoet”

Een programmateam van enthousiaste medewerkers werkte in 2020 aan de toekomst. Het resultaat is de Beleidsvisie 2021 – 2025: Bibliotheek in Beweging. Bibliotheken maken zo’n plan als richtlijn voor wat zij komende jaren gaan doen.

De rol van bibliotheken veranderde de afgelopen jaren ingrijpend. De titel van de beleidsvisie is dan ook niet toevallig gekozen. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen kregen  bibliotheekbezoekers andere verwachtingen van de bibliotheek. Paul Broekhoff, directeur van Bibliotheek Den Haag, vertelt: “Heel simpel: vroeger lag de nadruk bij de bieb vooral op het uitlenen van bijvoorbeeld boeken, dvd’s en andere materialen. Inmiddels is het meer een vrije plek waar je kennis tot je kan nemen, een cursus doet, andere mensen ontmoet en jezelf verder ontwikkelt. Je kunt er gratis en voor niets binnenlopen om dat te doen. Dat is natuurlijk vrij uniek. In onze beleidsvisie staat een citaat van Paulien Cornelisse, die dit in de Volkskrant al eens mooi verwoordde.”

Op naar de toekomst

Alle medewerkers dachten mee met dit plan voor de toekomst, vertelt Donna van Rooij, medewerker van het projectteam Bibliotheek in Beweging: “In maart 2019 begonnen we met een bijeenkomst voor iedereen om hier met elkaar over te praten. En in de loop van 2019 volgden meer gesprekken over allerlei onderwerpen, denk aan het collectiebeleid, educatie, en de programmering in de Centrale Bibliotheek.”

Resultaat is de beleidsvisie met als fundamenteel uitgangspunt: de bibliotheek als toegankelijke plek in de stad, waar iedereen welkom is voor persoonlijke ontwikkeling, betrouwbare informatie en ontmoetingen met andere mensen. Kortom, een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar voor iedereen iets te vinden is.

“De bibliotheek is uniek. Het is het enige gebouw in de publieke ruimte waar je geen geld hoeft uit te geven, en waar je ook geen religie wordt aangeboden. Laat het tot je doordringen: verder kost alles, álles, geld of toewijding. Daarnaast is de bibliotheek cultureel, maar toch voor iedereen”

 


Paulien Cornelisse

Afrikaanse middag met percussie en dans in de Bibliotheek van Leidschenveen. Foto: Henriette Guest

Blijven aanpassen

De bibliotheek wil blijven meebewegen met wat er leeft in de maatschappij, in de stad. Aandacht voor verbetering is dan essentieel, stelt Paul Broekhoff:

“Samenwerking met partners in de stad is heel belangrijk, en met het onderwijs. Dat gebeurt al, maar kan nog meer. Ook in kaart brengen wat de inwoners van Den Haag willen, moeten we niet vergeten. Traditioneel denkt de bibliotheek vaak vanuit aanbod, maar kijken en luisteren naar de vraag vanuit de wijk is nodig. Dus ergens waar bijvoorbeeld minder culturele voorzieningen zijn, ga je daarmee aan de slag. Ergens waar de sociale achterstand groter is, kies je voor huiswerkbegeleiding. De Schilderswijk heeft iets anders nodig dan Wateringse Veld.”

De directeur van Bibliotheek Den Haag benadrukt het belang om ook de mensen te bereiken die nog niet of weinig naar de bibliotheek komen: “Jongeren bereiken we moeilijker, dat weten we, dus hoe betrek je die meer bij wat we doen en hoe kun je hen een rol geven in wat je aanbiedt? Ik vind het Haags Scholierendebat een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen bibliotheek, de Boekenbon Literatuurprijs en het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren lezen dan boeken die genomineerd zijn voor de Literatuurprijs, debatteren met elkaar én kunnen de schrijvers ontmoeten. Jongeren die daaraan meedoen lezen met plezier de boeken en zijn betrokken. Zelfs dit jaar is het doorgegaan, digitaal! In de toekomst worden dit soort samenwerkingen steeds belangrijker, we blijven in beweging dus.”

Meer weten?

Lees het online magazine Beleidsvisie 2021 – 2025: Bibliotheek in Beweging.

Beleidsvisie 2021 - 2025

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden