ONTWIKKELING & EDUCATIE

‘Ik heb geen oudere broers en zussen die me kunnen helpen leren. ‘

Gratis huiswerkbegeleiding: een pilot in vijf bibliotheken

Steeds meer ouders van leerlingen op basisscholen en middelbare scholen willen hun kinderen op weg helpen met opdrachten voor school. En de jeugd zelf is vaak ook bewuster bezig met hun toekomstplannen. Dat is te zien aan de vlucht die huiswerkbegeleiding neemt: het is tegenwoordig vrij normaal om na school extra ondersteuning te krijgen bij schoolwerk.

Niet iedereen heeft echter de mogelijkheden of financiële middelen om bij particuliere instellingen huiswerkbegeleiding te volgen. Om leerlingen gelijke kansen te geven, vroeg de gemeente Den Haag de bibliotheek om gratis huiswerkbegeleiding aan te bieden. In mei 2019 startte een pilot in vijf bibliotheken. In de wijken Transvaalkwartier, Escamp en Laakkwartier kunnen basisschoolleerlingen terecht en in de Schilderswijk en de Centrale bibliotheek leerlingen uit het voorgezet onderwijs. Bijna 1200 leerlingen deden mee in het pilotjaar.

Begeleiders hielpen op vaste tijdstippen leerlingen in de bibliotheken met hun opdrachten voor school. Daar vinden zij in de eerste plaats een rustige werkplek om zich goed te concentreren bij het leren en studeren. De begeleiding zelf heeft niet alleen traditionele insteek waar mensen misschien het eerst aan denken: het beantwoorden van vragen over de lesstof. Leerlingen krijgen ook hulp bij het plannen van hun huiswerk. Ze kunnen bovendien gebruik maken van de collectie in de bibliotheken zoals woordenboeken, atlassen en digitale bronnen. Ook computers en het internet zijn er voor hen beschikbaar. Deze combinatie van factoren – de rustige werkplek, begeleiding en de juiste middelen – vormt een goede basis om verder te komen met schoolwerk en vaardigheden te verbeteren.

Mehmet

‘Er is een toenemende vraag naar huiswerkbegeleiding, merken ook de medewerkers in de verschillende wijkbibliotheken. We sluiten dus aan bij een behoefte die leeft in de wijken’

 

Toenemende vraag

‘Huiswerkbegeleiding is niet nieuw voor de bibliotheek, een aantal bibliotheken deed dit al voor het basisonderwijs. Met de ondersteuning vanuit de gemeente kunnen we huiswerkbegeleiding nu geven op meerdere vestigingen en ook voor het voortgezet onderwijs. Het aanbod is divers en gebeurt met inzet van docenten en vrijwilligers, en in samenwerking met scholen. Bibliotheken gaven ook aan dit aanbod graag uit te willen breiden, want er is een toenemende vraag naar huiswerkbegeleiding, merken ook de medewerkers in de verschillende wijkbibliotheken. We sluiten dus aan bij een behoefte die leeft in de wijken’, vertelt Saskia van der Kamp, die als projectleider van de bibliotheek betrokken is bij de pilot.

‘Hoe beter je leert, hoe sneller je wordt wat je wilt’

In een mum van tijd meldden zich steeds meer kinderen aan om mee te doen. Mehmet is een van de deelnemers. Hij zit in groep 8 van de basisschool en komt vaak naar huiswerkbegeleiding in bibliotheek Transvaalkwartier: ‘Ik kom oefenen met rekenen, begrijpend lezen en computers. Iemand van de bibliotheek helpt als het nodig is en controleert ons werk. Ik heb geen oudere broers en zussen die me kunnen helpen leren. Mijn moeder had gezien dat er huiswerkbegeleiding is. Zij zegt: “Hoe beter je leert, hoe sneller je wordt wat je wilt.” Ik wil dokter worden, om mensen met kanker te helpen. En huiswerkbegeleiding helpt heel erg. Bij begrijpend lezen ben ik van het laagste naar het een-na-hoogste niveau gegaan. Ik leen ook boeken van de bibliotheek, heel veel boeken: Tom Groot, Het leven van een Loser, De waanzinnige boomhut. Ik lees heel veel. Maar ik vind sporten ook leuk.’

‘Ik kom oefenen met rekenen, begrijpend lezen en computers. Hoe beter je leert, hoe sneller je wordt wat je wilt.’

Succesvol

De pilot loopt in alle vijf de vestigingen zo goed, dat zelfs naar ruimten buiten de bibliotheek gezocht is om aan alle aanvragen van kinderen te voldoen. Er werd bijvoorbeeld gekeken bij scholen, wijkcentra en buurthuizen, maar ook met die extra ruimte en meer groepen, is er nog een wachtlijst. Naast dit kwantitatieve succes is het natuurlijk belangrijk dat de kinderen die meedoen ook werkelijk vooruit blijken te gaan in niveau. Het is dan ook goed nieuws dat de pilot is verlengd tot de zomer van 2020.

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden