ONTMOETING & DEBAT

De bibliotheek als community voor oud en jong

‘Ik realiseerde me dat internet nog wel eens heel belangrijk kon worden in mijn leven, dus deed ik mee aan een tabletcursus in de bibliotheek. Dat ik nu alles kan opzoeken, maakt me weer zelfverzekerd. Je kunt meer dan je denkt. De gastvrouw van het programma Ouderen in de Wijk vertelde me dat er nog veel meer mogelijkheden zijn in de bibliotheek’, vertelt Pearl Stuart Bulloch, een deelneemster van het project Ouderen in de Wijk. De bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ontwikkelden dit programma om het sociale netwerk, de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van oudere, nog thuiswonende senioren met een laag besteedbaar inkomen te versterken.

In Den Haag begon het jaar voor Ouderen in de Wijk met 555 deelnemers, in de loop van 2019 zijn daar 200 mensen bijgekomen. Inmiddels doen dus 755 ouderen mee in de wijken Segbroek, Escamp, Loosduinen en Nieuw Waldeck. Om hen op de hoogte te houden, ontvangen de deelnemers maandelijks een nieuwsbrief, per post, omdat je de oudere generatie op die manier soms beter bereikt. Belangrijk voor het succes zijn de activiteiten in de deelnemende bibliotheken en ook de rol van de gastvrouwen voor het persoonlijk contact moet niet onderschat worden. Zij helpen mensen in elke bibliotheek  bij hun vragen.

2019: een jaar waarin veel gebeurde

De bibliotheken in de deelnemende wijken organiseerden afgelopen jaar veel activiteiten voor de ouderen. In workshops werden zij wegwijs gemaakt in de digitale wereld, maar ze konden ook luisteren naar lezingen, wandelen in een groepje of gezellig een kopje koffie drinken en met elkaar in gesprek.

Een mooi voorbeeld is het project KunstVerbind in bibliotheek Loosduinen in samenwerking met de Stichting KunstVerbind en 2Samen. Kinderen en ouderen werkten daar samen aan een groot kunstwerk, waarbij één van de wensen van een meisje voor haar oudere buddy was: ‘Ik wens dat ze heel oud zal worden en dat we voor altijd vrienden blijven.’

Ook kwamen ouderen speciaal naar bibliotheek Segbroek om te zien wat je met een Green Screen kunt doen en te smikkelen van lekkers bij heerlijke high tea. Studenten van de Universiteit Leiden bezochten de bibliotheek om meer te weten te komen over het project.

De bibliotheek als ontmoetingscentrum

Lidy Münninghoff is als programmaleider publieksdiensten bij Bibliotheek Den Haag vanaf het begin betrokken bij Ouderen in de Wijk. Zij vindt de bibliotheek een plek bij uitstek om ouderen met elkaar in contact te brengen: ‘Ouderen in de Wijk past voor mij heel goed bij waar de bibliotheek voor staat. De bibliotheek is een soort informatiepunt, een ontmoetingscentrum. Je kunt er dingen leren, je kunt voor je ontspanning komen.

Deze ouderen zijn vaak kwetsbaar en dan misschien niet altijd in lijf en leden, maar soms ook omdat ze niet zo veel te besteden hebben. Wij bieden hen een warme en gezellige ruimte en behulpzaam personeel. We organiseren veel activiteiten waar de mensen denk ik echt baat bij hebben, vooral op digitaal vlak, maar ook op het gebied van ontmoeting. Veel ouderen hebben de bibliotheek van vroeger nog in hun hoofd, waar het stil moest zijn en waar je alleen maar kon komen voor de boeken. Sommigen hebben daar goede herinneringen aan, sommigen niet. Ik ontmoette laatst nog een mevrouw die zei “Ik wist helemaal niet dat de bibliotheek dit allemaal deed.” Laten zien dat je er voor hen bent, daar gaat het om’, aldus de bevlogen projectleider.

Contact leggen

De gastvrouwen spelen ook een essentiële rol in het contact met de mensen: ‘Zij kunnen doorvragen, goed luisteren en mensen er op een zachte manier toe bewegen om toch eens contact op te nemen met bijvoorbeeld de ouderenconsulent in de wijk, want die kent alle wetten en regels. Mensen kunnen altijd bij ons terecht, en als we het antwoord niet hebben, weten we naar wie we hen door kunnen verwijzen’, legt Lidy uit.

‘Laten zien dat je er voor hen bent, daar gaat het om.’

Ontmoeting

Een gastvrouw trok ook Pearl Stuart Bulloch over de streep om mee te doen met het programma. Zij twijfelde eerst, maar na haar deelname aan en de winst van een verhalenwedstrijd kreeg ze de smaak te pakken: ‘Als er een filmavond is, ben ik erbij. Dan praat je met wildvreemde mensen. Ik ben 71 jaar. Omdat zij van dezelfde leeftijd zijn, delen we interesses. Je hebt het over vroeger, dat schept een band. Dat mis je anders, en dat maakt eenzaam. In de bibliotheek ga ik altijd direct naar de gastvrouw toe. Het is belangrijk dat mensen met je willen praten, dat je aandacht krijgt en geen nummer bent.”

Pearl

‘Dat ik nu alles kan opzoeken, maakt me weer zelfverzekerd. Je kunt meer dan je denkt.’

 

Dat ervoer de projectleider van Ouderen in de Wijk ook toen zij zelf een oudere dame inschreef in een van de wijken. Zij moest haar identiteitsbewijs uit haar portemonnee pakken en dat ging wat lastig, dus Lidy bood aan haar te helpen. Ze raakten aan de praat en de dame vertelde dat zij haar gehandicapte zoon verzorgde. ‘We hadden een heel gesprek en toen pakte deze mevrouw me beet en zei: “Ik ben zo blij dat u mij gevonden hebt.” Maar als zij me niet had aangesproken, had ik haar verhaal niet geweten. Dat is me heel erg bijgebleven.’

Hoe verder?

Het project Ouderen in de Wijk is nu met twee jaar verlengd. De komende tijd is het plan om uit te breiden naar andere wijken, onder meer Haagse Hout en Transvaalkwartier. Door samen te werken met contactpersonen in de wijk hoopt de bibliotheek ook daar voet aan de grond te krijgen.

Bovendien opent in 2020 een bibliotheek in Bouwlust, waar Münninghoff naar uitkijkt: ‘Kinderen kwamen vroeger in bibliotheek Bouwlust om te computeren, ouderen lazen daar hun krantje. Om elkaar te ontmoeten. Daar is dus behoefte aan. Maar nu wordt het helemaal mooi daar, echt heel gaaf. Ze gaan samenwerken met het wijk- en dienstencentrum. Je kunt dus functies combineren. De bibliotheek als community voor oud en jong, hoe mooi is dat.’

Vlog: Een ritje met de BiebBus
Ouderen in de Wijk

‘De bibliotheek als community voor oud en jong, hoe mooi is dat.’

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden