Bibliotheek Den Haag is dé plek voor persoonlijke ontwikkeling, informatie en ontmoeting in onze stad.

MISSIE BIBLIOTHEEK DEN HAAG

Bibliotheek Den Haag is een dynamische plek waar veel gebeurt. Een plek die past bij een stad die volop in ontwikkeling is. Om van meerwaarde te blijven is het nodig dat de bibliotheek zich ook blijft ontwikkelen en waar mogelijk zowel haar inrichting als het aanbod steeds opnieuw afstemt op de behoefte van de stad.

We willen nog meer dan voorheen mensen ertoe bewegen om ontmoetingen en verbindingen met stadgenoten aan te gaan. De inzet van de diverse collectie, organisatie van toegankelijke activiteiten en een vernieuwende programmering dragen daaraan bij. Dan kunnen Hagenaars een leven lang met- en van elkaar blijven leren. Om dat mogelijk te maken, nu en in de toekomst, zal de bibliotheek permanent in beweging moeten zijn.

Vanuit onze missie werken we onze visie uit op de onderdelen persoonlijke ontwikkeling, informatie en ontmoeting met de onderstaande doelen:

“Bibliotheek Den Haag is een dynamische plek waar veel gebeurt. Een plek die past bij een stad die volop in ontwikkeling is.”

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

BIBLIOTHEEK DEN HAAG INSPIREERT ALLE INWONERS VAN DEN HAAG OM ZICH TE BLIJVEN ONTWIKKELEN

 • maakt het mogelijk om een leven lang te leren
 • bevordert het lezen en laat kennismaken met literatuur
 • draagt bij aan het versterken van basisvaardigheden op het gebied van taal,
  rekenen en digitale zelfredzaamheid
 • laat inwoners laagdrempelig kennismaken met kunst en cultuur
 • faciliteert de mogelijkheid om te studeren door werkplekken aan te bieden

INFORMATIE

BIBLIOTHEEK DEN HAAG MAAKT INFORMATIE VOOR IEDEREEN BEREIKBAAR EN TOEGANKELIJK

 • biedt toegang tot fysieke en digitale kennis- en informatiebronnen
 • is breed toegankelijk door goede spreiding en ruime openingstijden van haar locaties
 • verleent optimale service aan bezoekers in de bibliotheekfilialen en via digitale platforms

ONTMOETING

BIBLIOTHEEK DEN HAAG STIMULEERT ONTMOETING IN ONZE STAD

 • is de inclusieve ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Den Haag
 • werkt intensief samen met partners in de stad en de buurt
 • programmeert activiteiten en debatten over actuele thema’s

VOLGEND ARTIKEL

Vrijwilliger publiekscomputers – interview El Hassan Bardaa

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden