STIMULEREN VAN LEESVAARDIG­HEID

Toen ik in 2018 startte als wethouder Bibliotheken, heb ik meteen een ronde gemaakt langs de verschillende wijkbibliotheken in de stad. Ik zag dat elke wijkbibliotheek op een eigen manier een belangrijke rol vervult in de buurt. Vooral de laagdrempeligheid viel me op: de bibliotheek is een plek waar iedereen terecht kan en waar iedereen zich welkom voelt.

LEES VERDER

De bibliotheek is al lang geen plek meer met kilometers kasten vol boeken. Bezoekers komen steeds vaker ook voor lezingen, interviews, optredens of debatten, om te studeren of om taallessen en cursussen te volgen. Daarnaast is de bibliotheek steeds meer een plek om elkaar te ontmoeten.

Maar het stimuleren van leesvaardigheid is nog steeds een belangrijke taak. De noodzaak daartoe blijkt eens te meer uit de recente alarmerende berichten over de slechte gesteldheid van de leesvaardigheid én het leesplezier onder Nederlandse jongeren. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het stimuleren van dit leesplezier.

Daarom moet de bibliotheek ook die laagdrempelige en open plek in de buurt zijn waar je als jongere graag komt. Waar je altijd een plekje kunt vinden en waar je uitgedaagd wordt om te lezen.

In 2021 gaat de bibliotheek in Bouwlust weer open. De heropening van deze wijkbibliotheek is een uitgelezen kans om samen met de wijk de programmering nader vorm te geven en hier de ontmoetingsplek en spil in de wijk van te maken.

 “Ik hoop u vandaag en in de nabije toekomst in de bibliotheek te mogen begroeten!”

De Centrale Bibliotheek aan het Spui is met 1,1 miljoen bezoekers per jaar misschien wel de belangrijkste ontmoetingsplek van de stad. Maar deze bezoekers komen nog steeds in een gebouw dat is ingericht in 1995, met een sterke nadruk op boeken en de collectie. Ik ben dan ook erg blij dat in het coalitieakkoord 2019 – 2022 ‘Samen voor de Stad’ geld is vrijgemaakt voor de verbouwing van deze bibliotheek. Ik kijk ernaar uit om samen met de stad en de medewerkers de Centrale Bibliotheek weer klaar voor de toekomst te maken.

Tot slot wil ik graag mijn dank uitspreken aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze visie. De visie kwam tot stand dankzij de meningen en ideeën van klanten en stadgenoten, instellingen in het onderwijs en in de cultuursector en uiteraard de medewerkers van de bibliotheek. Ik hoop u vandaag en in de nabije toekomst in de bibliotheek te mogen begroeten!

Robert van Asten
wethouder Bibliotheken

VOLGEND ARTIKEL

Anjunct directeur basisschool ’t Palet – interview José Oliehoek

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden