MEHMET EFE KULLUK

DEELNEMER HUISWERKBEGELEIDING

“Het gaat wel goed op school, maar ik wil meer leren. Daarom krijg ik huiswerkbegeleiding in bibliotheek Transvaalkwartier, samen met drie klasgenoten. Ik zit in groep 8. Vorig jaar kwam ik hier twee keer per week, nu wel vaker. Om te oefenen met rekenen, begrijpend lezen en computers. Iemand van de bibliotheek helpt als het nodig is en controleert ons werk. Ik vind school leuk, alleen taal niet zo.

LEES VERDER

“Bij begrijpend lezen ben ik van het laagste naar het een-na-hoogste niveau gegaan.”

Ik spreek thuis soms Nederlands, soms Turks. Als ik veel huiswerk heb, maak ik het in de bibliotheek. Want thuis past mijn moeder op mijn twee neefjes en mijn zusje. Ik heb geen oudere broers en zussen die me kunnen helpen leren. Mijn moeder had gezien dat er huiswerkbegeleiding is. Zij zegt: hoe beter je leert, hoe sneller je wordt wat je wilt. Ik wil dokter worden, om mensen met kanker te helpen. Volgend jaar ga ik naar de middelbare school, dat is best spannend.

Mijn neef zit op het Haganum. Daar wil ik ook wel naartoe. Dan moet je vwo-advies hebben. Ik zit nu op havo-niveau. Huiswerkbegeleiding helpt heel erg. Bij begrijpend lezen ben ik van het laagste naar het een-na-hoogste niveau gegaan. Ik leen ook boeken van de bibliotheek, heel veel boeken: Tom Groot, Het leven van een Loser, De waanzinnige boomhut. Ik lees heel veel. Maar ik vind sporten ook leuk.”

Verschillende filialen van Bibliotheek Den Haag begeleiden kinderen bij het maken van hun huiswerk. Het aanbod is divers en gebeurt met inzet van vrijwilligers(-organisaties) en in samenwerking met scholen. De activiteiten variëren van het bieden van een rustige studiewerkplek met al dan niet een begeleider om vragen aan te stellen tot hulp bij het ‘leren leren’ en het maken van een werkstuk met gebruik van digitale bronnen. Ook oefenen kinderen met begrijpend lezen en toetstrainingen.

VOLGEND ARTIKEL

In welke richting bewegen we? – Persoonlijke ontwikkeling

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden