JOSÉ OLIEHOEK

ADJUNCT DIRECTEUR BASISSCHOOL ’T PALET

“’t Palet is een vrij grote basisschool in hartje Schilderswijk. We maken al jaren gebruik van de expertise en lessen van de bibliotheek aan de Koningstraat. Dit filiaal werd een aantal jaren geleden gesloten, net als vijf bibliotheken elders in de stad. Wij hebben ons daartegen verzet en hard gemaakt voor heropening, omdat de bibliotheek juist in deze wijk zo’n belangrijke sociale functie heeft. We hebben hier te maken met grote achterstanden, vooral op het gebied van taal maar ook van algemene ontwikkeling.

LEES VERDER

“Wij hebben aanbod op maat nodig, zodat het aansluit bij onze lespraktijk.”

Onze school ademt taal. Lezen is daarbij heel belangrijk. In boeken, want kinderen zitten al genoeg achter de tablet. We willen een interne bibliotheek opzetten, maar kinderen en hun ouders ook de weg naar de openbare bibliotheek leren vinden. Het is hier in de Schilderswijk niet vanzelfsprekend dat je lid bent van de bibliotheek en in je vrije tijd met de kinderen op de fiets stapt om ze te gaan voorlezen. Uiteindelijk krijg je dat wel voor elkaar, maar het vergt een lange adem.

Wij investeren daarin, samen met de bibliotheek. Wij zijn de samenwerking met de bibliotheek nu nieuw leven aan het inblazen. Er worden hartstikke leuke lessen gegeven. Huiswerkbegeleiding, voorlees-sessies tijdens de Kinderboekenweek, leesbevorderingsprogramma’s. Er is veel mogelijk. Wij hebben aanbod op maat nodig, zodat het aansluit bij onze lespraktijk. Dan is er niet alleen sprake van een goede samenwerking, maar ook van verdieping.”

De bibliotheek en het onderwijs zijn een vanzelfsprekende combinatie. Bibliotheekfilialen onderhouden een band met scholen in de wijk. Het hele jaar door doen zij mee aan lessen, programma’s, cursussen en workshops op educatief gebied, die de bibliotheek aanbiedt. De projecten zijn niet alleen gericht op het bevorderen van leesplezier en taalvaardigheid, maar ook op het ontwikkelen van mediawijsheid zoals bijvoorbeeld de kennis van programmeren, zodat kinderen in staat zijn zich te redden in de digitale samenleving.

VOLGEND ARTIKEL

Waarom bewegen we? – Missie Bibliotheek Den Haag

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden