“De bibliotheek is uniek. Het is het enige gebouw in de publieke ruimte waar je geen geld hoeft uit te geven, en waar je ook geen religie wordt aangeboden. Laat het tot je doordringen: verder kost alles, álles, geld of toewijding. Daarnaast is de bibliotheek cultureel, maar toch voor iedereen.”

PAULIEN CORNELISSE

IN DE VOLKSKRANT

COLOFON

uitgave
Bibliotheek Den Haag, 2020

redactie
Donna van Rooij
Hester Heite
Yura Hollander

fotografie
Martijn Beekman
Frank Ruiter

vormgeving
Robbe Wieles
Laurence van Exel

website Bibliotheek
klik hier

BRONNEN

Bibliotheek Den Haag
‘Jaarverslag 2018’,
klik hier

Central Innovation District
‘CID Agenda 2040: kansen voor nieuw Den Haag’

Commissie Cohen in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
‘Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor Kennis, Contact en Cultuur’,
Den Haag, januari 2014

Gemeente Den Haag
‘Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024, Zee aan mogelijkheden’, Den Haag, 27 juni 2019

Gemeente Den Haag
‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities, Coalitieakkoord 2018 – 2022’, mei 2018

Gemeente Den Haag
‘Samen voor de stad, Coalitieakkoord 2019-2022’, december 2019

Koninklijke Bibliotheek
‘Kennisagenda Openbare Bibliotheken, Samen bouwen aan kennis’ 2019

KWINK Groep Rebel en Panteia in opdracht van het ministerie van OCW
‘Evaluatie Wet stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen’, december 2019

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
‘Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024’, 11 juni 2019

Overheid
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen,
Lees hier

Raad voor Cultuur en Onderwijsraad
‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’, 2019

Raad voor Cultuur
‘Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk’, februari 2020

Raad voor Cultuur
Sectoradvies Letteren en Bibliotheken’, 9 september 2018

Sociaal en Cultureel Planbureau
‘Lees: Tijd, Lezen in Nederland’, januari 2018

Video
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

Aanmelden